เล็บ 9 วิธีบ่งบอกในตัวของคุณผิดปกติหรือไม่ ว่าคุณมีลักษณะเล็บแบบไหนกัน

คนที่รักสวยรักงามย่อมดูแลตัวเองตั้งแต่โคนผมไปจนถึงปลาย เล็บ เราสามารถบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ เล็บมือ เราร็ว่าคุณทำงานหนัก รายได้เป็นอย่างไร หรือแม้แต่งานอดิเรกของคุณจะทำงานเป็นอะไร แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ของเล็บจะบ่งบอกได้ว่าสุขภาพร่างกายของคุณ จำเป็น อย่างยิ่งที่คุณควรดูแลเอาใจใส่เล็บของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลเล็บ มือ เท้า และการบำรุงเล็บ ให้แข็งแรงเงางามอยู่เสมอ

การดูแลเล็บ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายที่ต้องการ  มีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนิ้ว เล็บยังเป็นตัวส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย หรือแสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังอ่อนแอ และมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยี่ยมเยือน